1171'de (1757) İstanbul'da Yenikapı Mevlevîhânesi yakınlarındaki bir evde dünyaya geldi. Doğumuna 'eser-i aşk' ve 'cezbetu'llah' terkipleri tarih düşürülmüş, kendisine mevlevîhânenin şeyhi Kûçek Mehmed Dede ile halefi Seyyid Ebûbekir Dede'nin tavsiyesiyle Mehmed Esad adı konulmuştur...Büyük alimlerimizin, gönül yolcularının hayat hikayeleri... Gönül Sultanları, TRT Diyanet'te

Diğer Videolar