Tarihî ananeye göre hükümdar çıkaran beş Oğuz boyundan biri olan Kayılar a mensup Ertuğrul Gazi nin ataları, Anadolu nun ilk fethi sırasında Sultan Tuğrul Bey ve Alparslan ın emirlerinin maiyetinde olarak önce Ahlat bölgesine gelmişler ve buradan Anadolu ya yapılan gazâ ve fütuhat hareketlerine katılmışlar, daha sonra Ahlat emirlerine bağlanıp onların maiyetinde Gürcülere ve Trabzon Rum İmparatorluğu na karşı savaşmışlardı

Diğer Videolar