İlâhi rahmetin bir tecellisi olarak gönderilmiş seçkin bir insan şöyle buyuruyor: 'Size iki şey bırakıyorum, onlara avuçlarınızı sımsıkı kapatmışçasına sarıldığınız müddetçe asla sapkınlığa düşmezsiniz; bunlar Allah'ın kitabı Kur'an ve benim Sünnetim.' Kusurlarımızı ve günahlarımızı affeden Rabbimiz'dir. Duamız, bizleri başarıya ulaştırması ve imandan sonra dalalette bırakmamasıdır. Bu anlayış doğrultusunda Kitap, Sünnet, İcmâ-i Ümmet, Kıyas-ı Fukaha'ya aykırı düşmeden yolumuza devam etmeliyiz.
'Ey Allah'ım, bana Seni anmada, sana şükretmede ve Sana güzel ibadet etmede yardım et.' (Ebu Davud/1522; Nesaî/1302; İbn-i Huzeyme/751; İbn-i Hibban/2020; Ahmed, V/245)
Unutmayınız; ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, huzura erer. (er-Ra'd, 28)

Selam ve sevgi ile…