Makaleler

İSLAM’DA DUA

Dua ve niyaz ibadetin bir parçasıdır. Mü’minler, Allah’a hamd etmek, şükretmek af ve mağfiret dilemek için el açıp yalvarırlar. İlahi dinl
İman, Cenâb-ı Allah’ın en büyük nimetlerindendir. Kişinin, dünya ve âhirette mutluluğudur. Bir şahıs, kelime-i tevhidi -ki o da bilindiği gibi L
İslâm dini günden güne dünya üzerine yayılıyordu. Bunda şüphesiz ki bu dini Allah tarafından getiren Hz. Peygamberin yaşayış tarzının da büyük bir pay
Kendisine son vazifesi yapılan ölülerimiz veya biraz daha derin ve geniş ifade edecek olursak, yatırlarımız vardır. Bu yatırlara memleketimizin hemen

HAYAT VEREN DAVET

Yüce dinimiz İslâm, bütün insanların hem dünyada ve hem de öte âlemde kurtuluşlarını hedeflemektedir. Bunun için onlara hatırlatmalarda bulunur, öğütl

HAC MÜNASEBETİYLE

Hacc kelime manâsı itibarıyla, kastetmek demektir. Ziyâret etmek, anlamına da gelir. Istılâhî anlamıyla; müslümanların ömürlerinde bir defa olmak üzer

FIKIH BİLGİSİ

Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.s), İbn Abbas için:
“Ya Rabbi! Onu dinde fakih kıl”1 diye dua etmiştir. Mutlaka fıkıh bi
Son zamanlarda yine tartışma konusu olanlardan biri de “evliyânın kerameti” meselesidir. Akaid kitapları; “kerâmetü’l-evliyâi
Önümüzde karşılaştığımız en hassas konulardan biri de müslümanların birbirlerini tekfir etme meselesidir. Bu öylesine hassas bir meseledir ki, çok dik

DÖRT UNSUR

Eskiden “anâsır-ı erbea” derlerdi. Bugünkü dil ile dört unsur olarak aktarabileceğimiz toprak, ateş, hava ve su. Bugün dünya, bu dört unsu