Makaleler

HAYAT VEREN DAVET

Yüce dinimiz İslâm, bütün insanların hem dünyada ve hem de öte âlemde kurtuluşlarını hedeflemektedir. Bunun için onlara hatırlatmalarda bulunur, öğütl

HAC MÜNASEBETİYLE

Hacc kelime manâsı itibarıyla, kastetmek demektir. Ziyâret etmek, anlamına da gelir. Istılâhî anlamıyla; müslümanların ömürlerinde bir defa olmak üzer

FIKIH BİLGİSİ

Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.s), İbn Abbas için:
“Ya Rabbi! Onu dinde fakih kıl”1 diye dua etmiştir. Mutlaka fıkıh bi
Son zamanlarda yine tartışma konusu olanlardan biri de “evliyânın kerameti” meselesidir. Akaid kitapları; “kerâmetü’l-evliyâi
Önümüzde karşılaştığımız en hassas konulardan biri de müslümanların birbirlerini tekfir etme meselesidir. Bu öylesine hassas bir meseledir ki, çok dik

DÖRT UNSUR

Eskiden “anâsır-ı erbea” derlerdi. Bugünkü dil ile dört unsur olarak aktarabileceğimiz toprak, ateş, hava ve su. Bugün dünya, bu dört unsu

DİYALOG

Son bir kaç senedir, diyalog meselesi ortaya atılmıştır. Bu kelime aslında bize yabancıdır.
Latince asıllı olsa gerek, ama diğer dillerde de ku
Dinimiz İslâm, en mükemmel bir dindir. Bundan sonra başka bir din gelmeyecektir. Allah tarafından ihtiyaca cevap vermek için zaman zaman gönderilmiş d
“Her şey bir şeydir, cahil ise hiçbir şeydir” diyen dinimiz, âlimi baş tacı yapmıştır. En yüksek rütbenin, ilim rütbesi olduğunu söylemişt
Cenâb-ı Allah, rahmetiyle bütün mahlûkatı kuşatmıştır. Kul da rahmete vesile olan yolları aramalıdır. Üç beş kişi bir araya gelince, Mevlâ’yı zi