Makaleler

Kur’ân-ı Kerim; kıyamete kadar insanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir kitap olmasından dolayıdır ki, içerisinde birçok ilmi hakikatlere
Hamd Cenâb-ı Allah’a (c.c) mahsustur. Selam, Cenâb-ı Allah’ın seçkin kulları üzerine olsun. Allah (c.c) sana ikram eylesin. Ben tasavvuf e

KÜLTÜR ve TASAVVUF

Tasavvufun, Türk kültüründeki önemi çok büyüktür. Onun terk edilmesiyle cemiyetimizde, kısacası topyekûn insanlık âleminde bozulmalar meydana gelmişti

MEVLANA VE MÜSAMAHA

Şüphesiz ki, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî veya diğer tasavvuf büyükleri denilince, İslâm’ı taviz vermeden yaşayan kimseler anlaşılır. Hakiki mutasa
Aziz mü’min kardeşlerim!
Ölümle başlayan ve âhiret hayatının ilk bölümünü temsil eden kabir hayatına ve onun hadislerle açıklanan safhala
Vehhabiler, mezar ziyaretlerini şirk sayarlar. Bu münasebetle Mekke ve Medine’de başta Hz. Hatice annemizin kabri olmak üzere, sahabe mezarların

İSLAM’DA DUA

Dua ve niyaz ibadetin bir parçasıdır. Mü’minler, Allah’a hamd etmek, şükretmek af ve mağfiret dilemek için el açıp yalvarırlar. İlahi dinl
İman, Cenâb-ı Allah’ın en büyük nimetlerindendir. Kişinin, dünya ve âhirette mutluluğudur. Bir şahıs, kelime-i tevhidi -ki o da bilindiği gibi L
İslâm dini günden güne dünya üzerine yayılıyordu. Bunda şüphesiz ki bu dini Allah tarafından getiren Hz. Peygamberin yaşayış tarzının da büyük bir pay
Kendisine son vazifesi yapılan ölülerimiz veya biraz daha derin ve geniş ifade edecek olursak, yatırlarımız vardır. Bu yatırlara memleketimizin hemen