Makaleler

İslam dini günden güne dünya üzerine yayılıyordu. Bunda şüphesiz ki bu dini Allah tarafından getiren Hz. Peygamberin yaşayış tarzının da büyük bir pay

Evvah Olan Kullar

el-Beyhaki, Zeyd b. Eslemin şöyle dediğini tahric etmiştir.
İbnül-Evda (r.a) diyor ki

Üç Aylar ve Oruç

Üç aylar, Kameri - Hicri takvime göre başlayan feyizli ve bereketli maneviyat mevsimidir.

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı’nın dinimizde ayrı bir yeri vardır. Hacc günlerinin hemen peşinden kurban kesilerek bayram yapılışı çok manidardır.
Kurban bayramının dinimizde ayrı bir yeri vardır. Hac günlerinin hemen peşinden kurban kesilerek bayram yapılışı çok manidardır.
Peygamber Efendimiz bir hadisinde; "Kim iman ederek ve sevabını sadece Allahtan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir" buyurmuştur
Amacımız; temel değerlerimizi ayakta tutmaktır.
Kaligrafi derslerimiz İstanbul'da başladı.
Osmanlıca Dersimize besmeleyle başladık.
Aziz Dostlar

Yeni sayımızı takdim etmeden önce sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Farkında mıyız kardeşlerim, son zamanlar