Makaleler

Müslümanlar olarak bizlerin Kur’ân-ı Kerîm ile âşina olmamız daha küçükken başlar.

Şehr-i Ramazan

Takvimler döndü dolaştı yine bir Ramazan ayına ulaştık. Ona nâ-mütenehi/sonsuz hamd olsun.
Rabıta; bir velinin suretini, şeklini hayaline getirerek onun kalbindeki feyz, bereket ve marifetlere ve ilimlere ulaşmaktır. Kalbini büyüklerin kalbi

Kul Hakları

İnsanlığın bugün hiç ehemmiyet vermediği haklardan birisi de ferdin fertte olan haklarıdır. Hiç üzerinde durulmuyor. “Kul hakkı” ödenmesi,
Arza bir toprak parçası olarak bakar ve onu öyle görürseniz, toprakların, kıtaların, şehirlerin kara parçası olan her yerin birbirinden farkı olmadığı
Konuya serlevha yapılan bu söz, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullâh’a aittir. Olay şöyle olmuş ve gelişmiştir.

Biz Neredeyiz?

Peygamberlerden Hz. Yusuf, cilve-i Rabbanî olarak kardeşlerinden gördüğü ihanet neticesinde kuyuya atılmıştı. Kafile onu oradan çıkarıp alıp götürmüş

İlim Üzerine

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Allah, yeryüzünde halife yaratmak istediklerinde, “Bizler hamdinle seni tespih ve seni takdis edip dururken, y

Temel İki Kaynak

İslâm dininin temel iki kaynağından biri Kur’ân-ı Kerim, diğeri de hadislerdir.

Dinî Hassasiyet

19 Ağustos Pazar günü kılınan bayram namazıyla, Ramazan ayına veda etmiş bulunuyoruz. Cenâb-ı Allah, gelecek Ramazanlara sıhhat, âfiyet içerisinde kav