Makaleler

Orhan Gâzi devri Osmanlı evliyâsından. Âzerbaycan'ın Hoy şehrinde doğdu. 1275-1350 (H.674-750) yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir
Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme
Başka bir yar başka bir dosta meylediyorsun etme

Bu gün Ahmed benim

Bugün Ahmet benim,
Ama dünkü Ahmet değil.
Bugün anka benim,
Ama yemle beslenen kuşcağız değil.

Çalabım

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihan âresinde
Bakıcak dîdar görünür ol şârın kenâresinde

Ey Sevgili!

Ey sevgili! Beden ülkemi aşkının hazinesi için harab ettim,
Onu, kalbimde canımın yerine koydum

Hicran

Vuslat-ı Yar isteyen Hicrane katlanmak gerek
Merhem-i Yar isteyen Hicrane katlanmak gerek...

Şah-ı İklim

Şah-ı iklim-i velayettir, güruh-ı Kadiri,
Rah-ı aşkta z’ül-keramettir güruh-ı Kadiri...
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Derd-u gam ile doldu bu gönlüm
Bilmek istersen seni
Can içre ara canı
Geç canından bul anı
Sen seni bil sen seni
Çalabım bir şar yaratmış
İki cihan aresinde
Bakıcak didar görünür
Ol şarın kenaresinde