Makaleler

Sevi

Sözüm el gün için değil
Sevenlere bir söz yeter
Sevdiğimi söylemezsem
Sevmek derdi beni boğar

Sırat

Yort ey gönül sen bir zaman asude farığ hoş yürü
Korkma kayıkma kimseden gussa vu gamdan boş yürü

Derviş

Dervişlik zor bir iştir,
Herkes derviş olamaz.
Hangi yiğit derviştir?
Herkes derviş olamaz.

Ölüm

Sabahın sinleye vardım gördüm cümle ölmüş yatar
Her biri bi çare olmuş ömrün yayı varmış yatar

Vardım bunların katına baktım e

Riya

Sufiyim halk içinde tesbih elimden gitmez
Dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez

Boynumda icazetim Riya ile taatım

Neylesin Yunus

İçin dışın mundar iken
dost neylesin senin ile
gözün gönlün nefsi hava
Aşk neylesin senin ile

Mezar

Sabah mezarlığa vardım,
Baktım herkes ölmüş yatar,
Her biri çâresiz olup,
Ömrünü yitirmiş yatar.

Kendin Bilmek

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise

Kıyamet

Anmazmısın sen şol günü cümle alem uryan ola
Ne ata oğula baka ne kardaştan derman ola

İster İdim Allahı

İster idim Allahı buldum ise ne oldu
Ağlar idim dün ü gün güldüm ise ne oldu