Makaleler

MAĞFİRET İSTEMEK

“Hem Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra O’na tevbe edin ki, sizi takdir edilmiş bir zamana kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve iyi hare
Şüphesiz ki, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî veya diğer tasavvuf büyükleri denilince, İslâm’ı taviz vermeden yaşayan kimseler anlaşılır. Hakiki mutasa
Anlatmak için anlamak gerekir. Hemen bir soru ile başlayalım. Kaç kişi anlıyor ve kaç kişi anlatabiliyor?
Hele hele İslâm dininin bünyesinde me

MUHASEBE

Muhâsebe; hesaplaşma, insanın nefsini hesaba çekmesi demektir. Peygamberimiz de (a.s):
“Hesaba çekilmeden önce hesabınızı görünüz”1
İnandığı yüce değerler sebebiyle müslümanın başkalarını taklide asla ihtiyacı yoktur. İnsan daima en doğru ve en güzel olana talip olmalıdır.
H
İnsanların en fazla yanıldıkları, aldırmadıkları husus nedir diye sorarsanız, nurunu kendisinden aldığımız Peygamberin de (s.a.s) haber verdiği gibi &

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratta Herkese Nur Verilmesi
Mü’min, münafık, kadın-erkek sırat üzerine sevk edilen herkese Cenâb-ı Allah tarafından bir nur verilecekti

SÜNNETİN ÖNEMİ

Muhakkak ki hiçbir ilahî din, peşin hüküm vermek suretiyle ne erkeklere ne de kadınlara karşı bir tavır almamıştır. Kıyamete kadar Allah (c.c) katında
Tarikat kelimesi, Arapça bir kelimedir. Bunun çoğulu, “Turûk” veya “Tarâık” olarak kullanılmıştır. Yol, metot, usul, tarz, şek
Daha önce Sayın Abdullah DEMİRCİOĞLU Efendi Hazretleri’ne arz edilip, kendisi tarafından cevaplandırılmış soruları sizlere takdim ediyoruz.