Makaleler / AMAÇLAR / Derneğimizin Amacı

resimler/resim_20110810165435.jpg

Amaç: Yunus Emre'yi ve Tasavvuf sevenleri bir araya getirmek suretiyle aralarında iletişim ve kültürel işbirliği sağlamak.

Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı: 

a- Tasavvuf Edebiyatı kültürünün gelişmesini, ana temel ve karakterlerini yersiz değişikliklerden korumak ve ülke çapında Yunusemre zevkini aşılamak için çalışmalar yapmak, bu konuda hizmette bulunmak ve neşriyat (Kitap, dergi, bülten, gazete, bant, kaset yayınlar, radyo ve TV. Programları, sanal iletişim araçları ile yayınlar... Vb. yayınlar) yapmak, 

b-Ders ve kurslar düzenleyerek üye ve kursiyerlerin Yunus Emre ve Tasavvuf Edebiyatı alanında bilgi ve kültürünü arttırmak,

 

c-Eskişehir’de kültür ve sanat evi kurulması için çalışmalar yapmak, lokal açmak,

 

d-Dernek amacını geliştirmek için kurs, tartışma ve benzeri bilimsel, kültürel, sosyal, içerikli toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, müzik kursları açmak; konserler vermek, konferans, seminer ve paneller düzenleyerek; Yunus Emre ve Tasavvuf ile ilgili yayınlar yapmak, yurtiçi ve yurt dışı geziler organize ederek gerektiğinde yasal olan diğer dernekler ile federasyon çatısı altında toplanarak işbirliği yapmak,

 

e-Derneğin etkinliklerini daha geniş kitlelere duyurmak ve böylece Yunus Emre sevgisinin ve Tasavvuf kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla, Yönetim kurulunca belirlenecek sıklıkla (periyotla) bülten veya dergi çıkarmak.

 

f- Yunus Emre sevgisi ve Tasavvuf kültürü vasıtası ile toplumdaki hoşgörü ortamını arttırmak, kuvvetlendirmek ve bu yönde olumlu katkıda bulunmak.

 

Bookmark and Share

   Bu habere ilk yorumu siz yazabilirsiniz.