Makaleler / 40 MAKALE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  •     Sayfa: / 8     Toplam : 72
Bilinmelidir ki, itikad ve iman sağlamlığı milletlerin veya fertlerin hayatlarında en kuvvetli hayat

Dua Üzerine

Ortaya başka bir mesele çıkıyor. O da “Ben bir Müslüman olarak ayet ve hadislerde geçtiği şekl
Bütün müslümanlar, bütün maneviyat erleri, kardeşlerim! Fitne kazanlarının fokur fokur kaynadığı dön
Biz Müslümanlar, kandil gecelerini gereğine uygun olarak ihya ederek değerlendiririz. Bu mübarek gec

Zaman Gelecek ki…

Allah’a (c.c) hamd, Rasûlü’ne (s.a.s) salat ve selam olsun. O’na (c.c) ne kadar şü

Emaneti Yüklenmek

Semâvât ve arza, emanet yüklenmek murâd olundu da onlar kabul etmediler, mazeret beyan ettiler, R
Müslümanlar olarak bizlerin Kur’ân-ı Kerîm ile âşina olmamız daha küçükken başlar.

Şehr-i Ramazan

Takvimler döndü dolaştı yine bir Ramazan ayına ulaştık. Ona nâ-mütenehi/sonsuz hamd olsun.
Rabıta; bir velinin suretini, şeklini hayaline getirerek onun kalbindeki feyz, bereket ve marifetler

Kul Hakları

İnsanlığın bugün hiç ehemmiyet vermediği haklardan birisi de ferdin fertte olan haklarıdır. Hiç üzer