EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Kulanıcı Adı
Şifre
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /2
Yorum ekle Favorime ekle TavsiyeEt
Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s.) Hz. 1895 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Mustafa Hayri, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde görevliyken şehit düştü. Şehit oluşundan üç ay sonra dünyaya gelen çocuğuna da Mustafa Hayri ismi verildi. Altı yaşında da annesini yitirdi. Hem yetim hem de öksüz kalan Mustafa Hayri Hz.’ni ninesi Zeynep Hanım yanına aldı. Sonrasında ise bir süre amcasının yanında kaldı.

Dikkat çekici bir husustur ki, Hacı Mustafa Hayri Hz.’nin doğumu, yetişmesi, cedd-i Pâki olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in hayatına benzemektedir. Zaten Mustafa Hayri Baba, Evlâd-ı Resul olup seyyiddir.

Mustafa Hayri Hz.’nin dedelerinden Koca Vaiz (k.s.) Hz., büyük bir veli olup türbesi eski Malatya’da ziyaretgahtır. Koca Vaiz Hz., Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde türbesi bulunan Seyyid Battal Gazi’nin torunudur.

Gençliği ve Öğrenimi

Mustafa Hayri Efendi ilk tahsilini Adana’da tamamlar. Sonra eniştesi Hafız Nafiz Efendi tarafından İstanbul’a getirilerek Fransız mektebine kaydedilir. Rüştiyeyi bitirdikten sonra Harbiye’ye devam eder. Subay olmasına altı ay kala 1. Dünya Savaşı patlak verir. Bu savaşta kendisine harita memurluğu görevi verilir. Bu görevi sırasında, harple ilgili bazı evrakların Medine-i Münevvere’ye ulaştırma vazifesi kendisine verilir. Bu tehlikeli görev sırasında esir düştüğü, iki kere ölüm tehlikesi atlattığı halde sağ salim Medine’ye varır. Peygamber Efendimiz’in aşığı olan Mustafa Hayri Efendi, pek çok kez yüce ceddi Resulullah (s.a.v.)’ı ziyaretle şereflenmiş, bu ziyaretlerinde iki cihan serverini görmekle müşerref olduğunu şu sözleriyle ifade etmişlerdir. “Güneşin ziyası O’nun yanında çok sönük kalırdı.”

1920 yılında tekrar askere çağrılan Hayri Efendi, 1922 tarihinde askerliğini bitirerek terhis olur ve Malatya’ya döner.

Tasavvuf Yoluna İntisabı ve Mürşidi

Hacı Mustafa Hayri Babanın mürşidi; Kutbu’l-Âlem Hacı Muhammed Baba Kürkî (k.s.) hazretleridir. Kendisi Tarikat-ı Aliye-i Kadiriyye’nin, Halisiye şubesi meşâyıh-ı kirâmındandır. Hayri Baba, Mürşidi Hacı Muhammed Babayla tanışmasını şöyle anlatır: “Bir gece rüyamda kendimi büyük bir dağın üzerinde gördüm. Uzun bir tacı şerifi olan, omuzu paşa apoletli bir zat var. Halk başına toplanmış. Ben de silahlı bir askerim ve sükut içinde bekliyorum.” Sabah kalkıp rüyamı Malatya şeyhlerinden Söğütlü Camii imamı Mehmed Efendiye anlattım. O zat:

-Hayri Bey! Yüksek mertebeli, paşa rütbesinde bir evliya, yakın zamanda gelip sana himmet edecek, O’ndan feyz alacaksın, diye tabir etti.

Aradan on beş gün kadar bir zaman geçti. Söğütlü Camiinde öğle namazı kılarken ön safta uzun taçlı, şeyh kıyafetinde bir zat namaz kılıyor. Baktım rüyamda gördüğüm zat… Her şeyi aynı, sadece apoletleri yok. Namazdan sonra cemaat, Hacı Muhammed Baba gelmiş diye o zatın yanına toplandılar. Ben de yanına yaklaştım. Aramızda, sanki ezelden tanışıyormuşuz gibi manevi ve samimi bir hava var. Bir ara kendisine:

-Efendim, akşam çorbasını bizde içebilir miyiz?” diye bir teklifte bulundum. Bana:

-Evladım! Zuhurata tabiyiz. Falan hacının misafiriyim, orası izin verirse hay hay, dedi.

Akşamleyin Malatya’nın şeyhleri, dervişleri ve hacıları evimde toplandı. Çok muazzam bir zikrullah, Hatm-i Kadiri yapıldı. Sonra misafirler gittiler. Hacı Muhammed Baba (k.s.) ile baş başa kaldık. Vakit çok ilerledi. Ara ara gözümü yumup dalıyorum. Görüyorum ki Hacı Muhammed Baba’nın kalbinden bir yol açılıyor ve bu yol, Ravzâ-i Mutahhara’ya kadar gidiyor. O yoldan bir asker geliyor, Şeyh Hazretlerine bir evrak veriyor. Sonra Şeyh Hazretlerinden bir evrak alıyor ve Ravza-i Mutahhara’ya götürüyor. Bir nevi haberleşme hattı kurulmuş. Sonra Hacı Muhammed Baba (k.s.) bana:

-Ben, her gece tesbih namazı kılarım, kalk kılalım, buyurdu.

İlk rekâtta Hacı Muhammed Baba Hz. bir silkindi, bana öyle bir hal oldu ki az kaldı yıkılacaktım. İkinci rekâtta da öyle bir hal oldu ama hafif geçti. Namazdan sonra bana:

-Otur karşıma, sana tesbih tarif edeceğim. 12 tarikattan mezunum, hangisinden istersen verebilirim, buyurdu. Ben de:

-Efendim çocukluğumdan beri Gavsu’l-Azam Abdulkadir Geylani (k.s.) hazretlerine büyük bir sevgim var. O’nun tarikinden, Kadiri dersi verin, dedim. Bana ders tarif ettikten sonra buyurdu ki:

-Ben, ta Medine-i Münevvere’den buraya, Pir Seyyid Abdulkadir Geylani (k.s.) hazretlerinin emri ile sana ders tarif etmek üzere geldim. Ve ilave ederek dedi ki:

-Tebük’te, Arabın elini tutan kimdi? Sana bu fakirden başka kimse sahip çıkmadı. Arabın elini havada tutan da yine bu fakirdi.

Bu hadise şöyle olmuştur: Hayri Baba hazretleri asker iken Tebük’te saldırıya uğramış, bir Arap kılıcıyla Hayri Baba’ya tam vuracakken eli havada kalakalmış ve Hayri Baba onları esir almıştı. Hiç kimsenin bilmediği bu olayı Hacı Muhammed Baba Hz. keramet olarak haber vermiştir.

Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s.), canla başla mürşidinin hizmetine koyulur. O yüce zatın pek çok dua, iltifat ve himmetlerine mazhar olur. Bazı eski dervişler:

-Hacı Muhammed Baba neden Hayri Efendi’ye bu kadar iltifat ediyor?, diye aralarında konuşurlar. Onlar konuşurken Hacı Muhammed Baba çıka gelir, onlara hitaben:

-Birazdan Hayri buraya gelecek, O’na yolda nasıl dua ettiğini sorun” Hacı Mustafa Hayri Baba geldiğinde sorarlar, cevabı Hacı Mustafa Hayri Babanın yüceliğine yakışır şekildedir. Duası şöyledir: “Ya Rabbi! Senin Rıza-yı Şerifin için bu evliyana hizmet ediyorum, bu hizmetim sırasında yürüdüğüm yollarda ayağıma batan taş, çakıl ve dikenler adedince Ümmet-i Muhammed-i affeyle!”

Hayri Baba Hazretleri, mürşidinin himmeti ile mana âleminde süratle ilerler. Halden hale geçmektedir, Bu durumu şöyle ifade eder:

-Efendim ile dört sene Kutbu’l-Aktab’lık vazifesini ifa eyledik.

Malum, Hayri Baba Hazretleri mürşidinin vefat tarihi 1929’dan, kendi vefatına (1979) kadar Kutbu’l-Aktab’lık görevini yürütmüştür. Günlerden bir gün, Hayri Baba dairede çalışmakta iken kulağında Hacı Muhammed Babanın sesi yankılanır. “Hayri! Acele gel…” hemen bir taksiye biner, Elazığ’ın yolunu tutar. Varır ki efendisi Hacı Muhammed Baba ağır şekilde hastadır. Hacı Muhammed Babanın üvey oğlu Mevlüd Efendi, Seyyid Mustafa Hayri Babayı görünce şaşırır ve sorar. “Hayri Bey sen nasıl geldin!. Babamın sesini duydun ise, Allah’ını seversen anlat.” Hayri Baba da cevaben:

-Dairede çalışırken, aniden Efendimin sesini duydum ve geldim.

Bunun üzerine Mevlüd Efendi şöyle anlatır, babam bana dedi ki:

-Beni kapıya çıkar… Ben de:

-Ağır hastasın, çıkaramam, dedim.

-İşim var, mutlaka çıkmam lazım, dedi.

-Nedir işin baba, deyince buyurdu ki:

-Hayri’ye sesleneceğim.

-Hayri nerede, sen neredesin, olacak şey değil, demem üzerine bana kızdı ve:

-Sen beni kapıya çıkar, diğer tarafına karışma, dedi. Ben de kapıya çıkardım. Yönünü Malatya tarafına çevirdi ve:

- Hayri, acele gel! diye seslendi. Saate baktım tam iki saat oldu ve sen de geldin. Hayri Baba Hazretleri diyor ki:

-Efendimin ilk sözü şu oldu: “Sana vasiyetim var. Ümmet-i Muhammed (s.a.v.) için canını feda edeceksin. Onlara daima tavsiyede bulunacaksın. Kelime-i Tevhidin yolundan asla ayrılmayıp, bu nurlu yolumuzu devam ettireceksin. Evlad! Bundan böyle Sana on iki tarikten icazet veriyorum. Senin vesilenle bu tarik neşv-ü neva bulur. İleride çok halifen olur. Hz. Allah (c.c.) onları da feyziyâb eyleye! Bazı önemli nasihatlerden sonra beni yolcu eyledi. Malatya’ya döndüm, vazifeme devam ederken vefat haberi ulaştı.

Hacı Mustafa Hayri Baba, hemen Elazığ-Köğenk köyüne gelir. Canından kıymetli Şeyhinin mezarını yapar. Emanet olarak bıraktığı Kadiri Tacını, tarikat icazetnamesini, Ömer Hüdai (k.s.) Hazretlerinden kalan asayı ve diğer emanetleri alır ve Malatya’ya dönerek irşada devam eder. 1960 yılında Ankara’ya, 1965’de İstanbul’a yerleşir.

İrşat Faaliyetleri

İnsan üstü sıkıntılar görmesine rağmen, bir an olsun ders vermekten, halaka-ı zikir kurmaktan geri kalmamış, eşi Bedriye Hanım’ı kaybetmiş, çocukları öksüz kalmış, maddi sıkıntılar son haddine varmış ama yine de Rabbine, Rasulüne, Pirine, Şeyhine sadık kalmış, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in sıhhat ve selameti, İslâm’ın bidat ve hurafelerden muhafazası için göğüs germiş, malından, canından fedakârlık yaparak din-i İslâm-ı mübine hizmet etmiştir. Kayseri, İstanbul, Ankara, Kars, Isparta, Trabzon, Konya ve kısaca şarkta ve garpta sayılamayacak kadar çok ihvanı olmuş, ders halkaları kurulmuştur. Yani cihan-şümul bir mürşid-i kâmil idi.

Bilinen Halifeleri

1. Zü’l-Cenâheyn, Şeyh Seyyid Abdullah Trabzonî (Demircioğlu)

2. Şeyh Seyyid Mustafa Hayri

3. Şeyh Niyazi Malatyevî (merhum)

4. Şeyh Mustafa Sivasî

5. Şeyh Muhammed Salim Kemalî (merhum)

6. Şeyh Abdulkerim Ercişî (merhum)

7. Şeyh Hüseyin Malatyevî

8. Şeyh Seyyid Mustafa Yaşar Göletderevî

9. Şeyh Mustafa Karsî (Özgür)

Hayatından Birkaç Satır

Hayri Baba, bir müridi ile Tarsus'a gider. Orada bir zat, Hayri Baba’nın yanındaki müride Hayri baba hakkında ileri geri sözler eder. Hayri Baba, yanına gelen müridine: “Ne oldu?” deyince mürid anlatır. Hayri Baba, “ O, dışta olanı bilir, içte olanı bilmez.” der.

O zat murakabeye dalar ve birden Hayri Baba’nın yanına koşup, ağlayarak ellerine sarılıp, özür diler.

Hayri Baba:

-Evladım! biz kimiz ki? diye kendini gizlemeye çalışır. O zat şöyle der:

-Efendim, çok meşayıh-ı kiram gördüm, takıldığım manevi mertebeyi geçebilmek için gerekli feyiz ve himmeti alamadım. Rasullah Efendimiz (s.a.v.)’e müracaat ettim Rüyamda bana buyurdu ki: “Oğlum MUSTAFA HAYRİ gelecek, o zaman feyziyâb olursun.” Ben de 37 yıldır o emre uyarak gelmenizi bekledim. Neredeyse galip olup, bu beklediğim zamanı zayi etmiş olacaktım. Gece gündüz yolunuzu gözlüyorum.

Bunun üzerine Hayri Baba mübarek nazarını, ismi Ahmet Efendi olan bu zata çevirerek himmet buyurur. O kıymetli teveccüh ile Ahmet Efendi maksuduna vasıl olur.

Yakın zaman evvel vefat eden bu zat, Hayri Baba Hazretleri için: “Şeyh hazretlerinin âliliklerini vasfetmem mümkün değildir” diyerek her seferinde minnettarlığını dile getirmiştir.

Sultan Abdülhamit Han’ın Şeyhülislam Şurası azalarından Hüseyin Efendi, Hayri Baba hazretlerine mürid olur. Manen ileri haller sahibi bu zat, Hz. Peygamber (s.a.v.)’le rabıta yoluyla görüşmektedir. Hayri Baba Hazretlerinin oğlu Abdulkadir Efendi, bir gün bu zata soru sorar:

-Siz rabıtada Rasulullah Efendimiz (s.a.v.)’le görüşüyorsunuz. Babama ne ihtiyacınız var?

-Bunun üzerine Hüseyin Efendi, bir sayha atar ve ağlayarak şöyle cevap verir:

-Babana nasıl ihtiyacım olmaz, Ben Rasul-i Zişan Efendimiz (s.a.v.)’in, babana “Bizim Hayri” buyurduğunu işittim, demiştir.

Anlayana bu kadar yeterlidir. Bunlar deryadan damlalardır.

Tasavvufi Görüşlerinden Bir Demet

“Bu iş kılık kıyafetle olmaz. Allah (c.c.)’ın nurunu elbisede aramayın” buyururdu. Kendiside halktan farklı giyinmezdi.

Keramet konusunda çok hassastı.

“Bir doğruluk, bin kerametten üstündür. Bin keramet insana bir hasene, sevap yazdırmaz ama bir doğruluk sayısız sevap kazandırır” buyurmuşlardır. Bu yolda bin menzil vardır, ilki keramettir, buyururdu.

Kendisinden her zaman sayısız kerametler zuhur ettiği halde O, bunları şöyle değerlendirirdi: “Emrolunduğum gibi icra ederim, her şeye hâkim olan Allah’tır.”

Çok mütevazı idi. Yaşlılık döneminde dahi misafirlerine kendi hizmet eder, tasavvufî hayatı, yaşantısı ile kalplere işlerdi.

“Eliniz karda, gönlünüz Yarda olsun” buyururlardı.

Her anı Allah (c.c.)’ı zikir ile geçerdi. Manevi hallerini maharetle gizler ve, “Hz. Allah (c.c.)’ın Settâr ismine büründüm” buyururlardı. Halk içinde Hakk (c.c.) ile olmayı telkin ederdi.

O’nun (k.s.) hayatı ciltlere sığmaz. Hulasa, yüce ceddi Kainatın Efendisi (s.a.v)’nin ahlakı, kendisinde kemaliyle tecelli etmişti.

Vefatı

Her anı kutsal, çile dolu, hizmet dolu, ibadet dolu, sevgi dolu 84 senelik ömür sonunda 17 Eylül 1979’da Pazartesi günü 10:30’da Suâdiye’deki evinde Hakk’a yürüdü. Ardında binlerce derviş, serzakir, naib, nekib ve ismi yukarıda yazılı çok kıymetli halifeler bırakarak vazifesini tamamlamıştır. Son sözü;

اللهم اغـفـرلى وارحمنى والـحـقـنى بالرفـيق الاعلى

“Allah’ım beni affet, bana acı ve beni en yüce makama ulaştır”idi.

Kabri şerifleri, Trabzon – Akçaabat’ta şehitlik tepesindeki türbesindedir. Ziyaret edilmekte feyiz ve bereketlerine kavuşulmaktadır.

Ruhu şad olsun, himmeti hazır olsun… Allah(c.c.) sırrının kudsiyetini artırsın. Esas kabri sevenlerinin gönüllerindedir.

Rahmetullahi Aleyh…

http://www.muridan.com
Benzerleri Üyenin Videoları Yorumlar Yorum Yap
Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Cami Sohbeti
Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Cami Sohbeti
1916 kez izlendi
SIR - Bayezid-i Bistami
SIR - Bayezid-i Bistami
7064 kez izlendi
SIR - Hz. Mevlana Celaleddin Rumi - TRT Belgesel
SIR - Hz. Mevlana Celaleddin Rumi - TRT Belgesel
7246 kez izlendi
Çün sana gönlüm müptela düştü-Niyazi Mısri
Çün sana gönlüm müptela düştü-Niyazi Mısri
9052 kez izlendi
Ey Benim Sultanım Özüm
Ey Benim Sultanım Özüm
7598 kez izlendi
Sendendir - Şeyh Galib / Mehmed Kemiksiz
Sendendir - Şeyh Galib / Mehmed Kemiksiz
6051 kez izlendi
Maneviyat Sultanı Hacı ÖMER HÜDAİ BABA KÖĞENGİ(ks)
Maneviyat Sultanı Hacı ÖMER HÜDAİ BABA KÖĞENGİ(ks)
6547 kez izlendi
yeni eğitim sistemine ilişkin çarpıcı açıklamalar
yeni eğitim sistemine ilişkin çarpıcı açıklamalar
5028 kez izlendi
ben dost ile dost olmuşam-YUNUS EMRE
ben dost ile dost olmuşam-YUNUS EMRE
7215 kez izlendi
N´oldu bu gönlüm- Hacı Bayram Veli
N´oldu bu gönlüm- Hacı Bayram Veli
8561 kez izlendi
Altın Silsile- Kadiri Tariki Halisiye Kolu
Altın Silsile- Kadiri Tariki Halisiye Kolu
9882 kez izlendi
cennet ve dereceleri - imamı gazali
cennet ve dereceleri - imamı gazali
5929 kez izlendi
Zikrullahın Fazileti - Kalplerin Keşfi
Zikrullahın Fazileti - Kalplerin Keşfi
5905 kez izlendi
HAC ve KURBAN
HAC ve KURBAN
6270 kez izlendi
Allahın emrilerine sıkıca yapışmalıyız - Abdullah Demircioğlu
Allahın emrilerine sıkıca yapışmalıyız - Abdullah Demircioğlu
5110 kez izlendi
Kabir Hayatı Nasıldır? - Abdullah Demircioğlu
Kabir Hayatı Nasıldır? - Abdullah Demircioğlu
6049 kez izlendi
Allah(cc) Her an bizimle beraberdir
Allah(cc) Her an bizimle beraberdir
5443 kez izlendi
Heredot Cevdet / Hz. Hamza'yı (r.a) anlatıyor
Heredot Cevdet / Hz. Hamza'yı (r.a) anlatıyor
6065 kez izlendi
Çeçenistan - Hüzün Kapısı
Çeçenistan - Hüzün Kapısı
4123 kez izlendi
Şeyh Şamil - Belgesel
Şeyh Şamil - Belgesel
4679 kez izlendi
Yeryüzünde Bütün Varlıklar Allahı(cc) zikretmektedir - Abdullah Demircioğlu
Yeryüzünde Bütün Varlıklar Allahı(cc) zikretmektedir - Abdullah Demircioğlu
4967 kez izlendi
Ruh Hakkında Peygamberimize (sav) Sorulan Sorular - Abdullah Demircioğlu
Ruh Hakkında Peygamberimize (sav) Sorulan Sorular - Abdullah Demircioğlu
5955 kez izlendi
Peygamber Efendimizden(sav) Gençlere Öğütler
Peygamber Efendimizden(sav) Gençlere Öğütler
5219 kez izlendi
CANLI ZİKİR İZLE GAZİANTEP
CANLI ZİKİR İZLE GAZİANTEP
9429 kez izlendi
Sesli Zikir kadiri Tarikatı
Sesli Zikir kadiri Tarikatı
8768 kez izlendi
Allahın(cc) kitabı ile kötülüklerden korununuz-1992
Allahın(cc) kitabı ile kötülüklerden korununuz-1992
4504 kez izlendi
şeyh said-eme rabın mina şeyh seid
şeyh said-eme rabın mina şeyh seid
3961 kez izlendi
Kadiri Tarikatın Muhammediyye Kolu
Kadiri Tarikatın Muhammediyye Kolu
7700 kez izlendi
HZ.SEYH MUHAMMED OSMAN SIRACEDDIN(KS)
HZ.SEYH MUHAMMED OSMAN SIRACEDDIN(KS)
7920 kez izlendi
Şeyh Muhammed Osman Siraceddin
Şeyh Muhammed Osman Siraceddin
8838 kez izlendi
Ramazan Ayı ve Orucun Hikmetleri-1
Ramazan Ayı ve Orucun Hikmetleri-1
3742 kez izlendi
Esmâü'l-Husnâ, Mehmet Emin Ay Mustafa Demirci
Esmâü'l-Husnâ, Mehmet Emin Ay Mustafa Demirci
4708 kez izlendi
Çeçenistan Cihad Belgeseli
Çeçenistan Cihad Belgeseli
4710 kez izlendi
Mehmet Emin Ay-Mustafa Demirci-Ben Bu Meclislerde
Mehmet Emin Ay-Mustafa Demirci-Ben Bu Meclislerde
5997 kez izlendi
Abdulkadir Geylani Hz. - Batmayan Güneş
Abdulkadir Geylani Hz. - Batmayan Güneş
6103 kez izlendi
Aziz Mahmud Hüdayi Hz. - Gönül Sultanı
Aziz Mahmud Hüdayi Hz. - Gönül Sultanı
5901 kez izlendi
Problem Parti CHP (Mustafa Armağan)
Problem Parti CHP (Mustafa Armağan)
3238 kez izlendi
Kuran-Fetih ve Nasr Suresi - Mustafa Dülye
Kuran-Fetih ve Nasr Suresi - Mustafa Dülye
6235 kez izlendi
Mustafa Demirci Yanmaktan Usanmaz
Mustafa Demirci Yanmaktan Usanmaz
5580 kez izlendi
Op. Dr. Münir Derman K.S.sohbet
Op. Dr. Münir Derman K.S.sohbet
8166 kez izlendi
Bilgiler - Paylaşım
Ekleyen : Admin
Tarih : 10-12-2010
İzlenme : 3476
Keyword : mustafa - hayri - ogut - seyh - kadiri - halisiye - tasavvuf - abdulkadir - geylani - isparta - sohbeti -
Kategoriler
İz Bırakanlar - Hacı Mustafa Hayri Malatyavi (ks.)
Sayfa : 1 / 3
1  2   3 
Mustafa Hayri Malatyavi (ks) _1.bölüm
Mustafa Hayri Malatyavi (ks) _1.bölüm
5157 kez izlendi
Gönderen : albayrak26
Mustafa Hayri Malatyavi (ks) _2.bölüm
Mustafa Hayri Malatyavi (ks) _2.bölüm
3519 kez izlendi
Gönderen : albayrak26
Mustafa Hayri Malatyavi (ks) _3.bölüm
Mustafa Hayri Malatyavi (ks) _3.bölüm
3265 kez izlendi
Gönderen : albayrak26
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti  /4
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti /4
4223 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti  /3
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti /3
3570 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti  /2
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti /2
3354 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti  /1
Hacı Mustafa Hayri Efendi / Beraat Kandili Sohbeti /1
3514 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) Vaizzade Türbesinde -2
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) Vaizzade Türbesinde -2
5096 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) Vaizzade Türbesinde -1
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) Vaizzade Türbesinde -1
4350 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /6
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /6
3597 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /5
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /5
3010 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /4
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /4
3367 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /3
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /3
2889 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /2
Hacı Mustafa Hayri Öğüt (ks) - İsparta Sohbeti -1974 /2
3476 kez izlendi
Gönderen : Admin
 
Ana Sayfa
Üye Ol
Video Gönder
Sık Kullanılanlara Ekle
Ana Sayfam Yap
Hakkımızda
İletişim
Uyarı: 7 Kubbe'de telif hakkı bulunan yada Türk Ceza Kanunu tarafınca yasak kabul edilen her türlü fikir, resim, film, müzik, video ve eserin paylaşımı yasaktır. Bu tür paylaşımların yapılması dahilinde her türlü hukuk ve cezai sorumluluk paylaşımı yapan üyemize aittir. Böyle bir durumda 7 Kubbe hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. Ancak 7 Kubbe böyle bir şikayet, ihbar, uyarı aldığında yada bu tür paylaşımları farkettiğinde bu paylaşımları kaldırmak- la, üye bilgilerini saklamakla ve gerektiğinde yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Sitemize üye olan tüm kullanıcılarımız bu kuraları kabul etmiş demektir.
Toplam Video : 20573
Toplam Üye : 2464
Toplam Yorum : 4696