EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Kulanıcı Adı
Şifre
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat
Yorum ekle Favorime ekle TavsiyeEt
Asrımızın mühim bir hastalığı: Kendi sapık fikirlerini yaymak için Ehl-i Sünnet âlimlerine muhalefet ederek ve Ehl-i Sünnet itikadına zıt görüşler ortaya koymaktır. Birçok kişi bu hastalığın sevkiyle delilsiz ve mesnetsiz olarak Ehl-i Sünnet âlimlerine muhalefet etmekte ve adeta onlara karşı savaş açmaktadır. Asıl acı olan ise, itikadının delillerini bilmeyen avamın bu kişilere inanmaları ve bilmeden de olsa Ehl-i Sünnet dairesinden çıkmalarıdır. Bu öyle bir zarardır ki, hayal tasavvurundan acizdir.

Bizler Marmara Eğitim olarak, Ehl-i Sünnet itikadını delilleriyle öğretmeyi kendimize hedef ve bir vazife yaptık. Bu eserdeki amacımız ise: Bidat ehlinin inkâr ettikleri şefaat meselesinin hakkaniyetini delilleriyle ortaya koymak ve şefaatin hak olduğunu ispat etmektir. Bu sayede, şefaati inkâr edenlerin cehaleti ortaya çıkacak ve onların şerrinden Ümmet-i Muhammed muhafaza olacaktır. Yardım ve inayet Allah’tandır.

Şefaat: Bir kimsenin suçunu affettirmek ve kendisinden cezayı kaldırmak için o kişi hakkında yapılan bir istek ve bir istirhamdır. Fıkhi manası ise şudur: Ahiret günü, bir kısım günahkâr müminlerin affedilmeleri ve itaatkâr müminlerin yüksek mertebelere ermeleri için başta peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve diğer büyük zatların Allah-u Teâlâ’dan niyaz ve istirhamda bulunmalarıdır.
Şimdi şefaatin hak olduğuna dair bazı ayetlerin beyanına geçiyoruz. Bu ayetler ile şefaatin hak olduğunu, iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edeceğiz:

1. AYET
مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
Allah’ın izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? (Bakara/255)

Bu ayet-i kerimede, Allah’ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği beyan buyrulmuştur. “Allah’ın izni olmadan kimse şefaat edemeyecektir” ifadesi, “Allah’ın izni olduğunda şefaat edebilecektir” manasına gelmekte ve bu da şefaatin hak ve hakikat olduğu neticesine ulaştırmaktadır. Zira eğer Allah’ın izni ve müsaadesi dairesinde şefaat olmasaydı, ayette geçen “Allah’ın izni olmadan” ifadesi gereksiz olurdu. Kuran’da ise gereksiz bir ifadenin bulunması mümkün değildir. O halde, Allah’ın izni dairesinde şefaat haktır, gerçektir ve ayetin beyanıdır.

2. AYET
مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ
O’nun izni olması müstesna, şefaat edecek yoktur. (Yunus/2)

Bu ayet-i kerimede şefaat, Allah’ın iznine hamledilmiştir. Demek Allah’ın izni dairesinde şefaat vardır ve haktır. Ayette geçen “O’nun izni olması müstesna” ifadesi, açık bir şekilde şefaatin hak olduğunu ve Allah’ın izni dairesinde şefaatin gerçekleşeceğini ispat etmektedir. Ayetin bu kadar açık beyanı karşısında şefaat nasıl inkar edilir, buna şaşılır!

3. AYET
وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى
Onlar, Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. (Enbiya/28)

Bu ayet-i kerimenin açık ifadesiyle, Allah’ın razı olduğu kullara şefaat edilecektir. Zira ayette geçen “Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler.” ifadesi, Allah’ın razı olduğu kullara şefaatin yapılabileceği hakikatini netice vermektedir. Demek şefaat, sadece Allah’ın razı olmadığı ve izin vermediği kullara yapılamayacak; diğerlerine ise Allah’ın izni ve rızası dairesinde yapılabilecektir. Bu, ayetin çok açık bir beyanıdır. İzaha dahi ihtiyaç yoktur.

4. AYET
يَوْمَئِذٍ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً

O gün, Rahman’ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasına şefaat fayda vermez. (Taha/109)

Şimdi ayet-i kerimeye bakarak soralım:
Şefaat kime fayda vermeyecektir?
Cevap: Allah’ın izin vermediği ve sözünden hoşnut olmadığı kimselere...
Peki, şefaat kime fayda verecektir?
Allah’ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselere...
Demek ayetin açık ifadesiyle: Rahman olan Allah’ın izin verdiklerine ve sözünden razı olduklarına şefaat fayda verecek, bunların dışındakilere ise şefaat fayda vermeyecektir. Ayetin bu kadar açık beyanına karşı gözünü kapayarak şefaati inkâr edenlere şaşırıyoruz!

5. AYET
لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

(O gün) Rahman (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır. (Meryem/87)

Şefaati inkâr edenlerin o kör gözlerine bu ayeti de sokuyoruz. Bu ayet-i kerimenin açık ifadesiyle, Allah’ın katında bir ahd alanlar, o gün şefaat etme hakkına sahip olacaklar ve Allah’ın izni ve rızası dairesinde bu yetkiyi kullanacaklardır. Ayet o kadar açıktır ki izaha ihtiyaç yoktur.

6. AYET
يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

O gün ne mal fayda verir ne de oğullar! Ancak Allah'a selim bir kalple gelenler müstesna! (Şuara/88-89)

Bu ayet-i celilenin açık ifadesiyle, mal ve evlat, ahirete selim kalp ile gelmeyenlere fayda vermeyecek; selim bir kalp ile gelenlere ise fayda verecektir. Şimdi şefaati inkâr edenlere soruyoruz: Evladın kişiye fayda vermesi, şefaatten başka ne olabilir? Selim bir kalp ile o güne kavuşanlara evladının fayda vermesi, şefaat inkâr edildiğinde ne ile izah edilebilir? Elbette hiçbir şey ile... Zira o gün beklenilen tek fayda, ateşten kurtulmak ve cennete girmektir. Evladın bu cihetteki faydası da şefaattir.

7. AYET
وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

Allah'ın huzurunda şefaat fayda vermez. Ancak izin verdiği kimseninki müstesna! (Sebe/23)

Ayetin ifadesiyle şefaat kime fayda vermez? Allah’ın izin vermediklerine…
Peki, şefaat kime fayda verir? Allah’ın izin verdiklerine…

Ayet bu kadar açıkken şefaat nasıl inkâr edilir? Ve şefaati inkâr edenler, acaba bu ayetleri de inkâr etmiş olmazlar mı?

8. AYET
وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ
مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar, şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir. (Zuhruf/86)

Şimdi yine ayet-i kerimeye bakarak soralım: Kim şefaat etme hakkına sahip değildir?
Cevap: Putlar.

Peki, kim şefaat etme hakkına sahiptir?
Cevap: Bilerek hakka şahitlik edenler.
Demek ayet-i celile açık bir şekilde, putların şefaate malik olmadıklarını; şefaate sadece “Bilerek hakka şahitlik edenlerin” malik olduğunu bildirmektedir. Merak ediyoruz, acaba şefaati inkâr edenler bu ayetleri hiç mi görmüyorlar? Ayet açık bir şekilde, “Bilerek hakka şahitlik edenlerin” şefaate malik olduklarını bildirirken şefaati inkâr etmek, ayeti inkâr etmek değil de nedir?

9. AYET
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى

Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dileyip izin vermeden ve razı olmadan önce onların şefaatleri hiç bir fayda vermez. (Necm/26)

Şimdi yine ayeti göstererek soruyoruz: Gökteki meleklerin şefaati ne zaman fayda vermez?

Cevap: Allah izin vermeden ve razı olmadan önce.

Peki, meleklerin şefaati ne zaman fayda verir?

Cevap: Allah izin verdikten ve razı olduktan sonra.

Evet, ayetin açık beyanıyla melekler şefaat edeceklerdir. Bu şefaat, Allah’ın dilediğine ve razı olduğu kullara geçerli olacaktır. Allah’ın dilemediği ve razı olmadığı kullara ise şefaat yoktur ve fayda vermeyecektir. Zaten Kuran’daki şefaatin olmadığını beyan eden bütün ayetler, Allah’ın razı olmadığı ve izin vermediği kulları ifade etmektedir. Ama “Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder” sözü sırrınca, Kuran’ın sadece bir bölümüne bakan bir kısım cahiller, zikrettiğimiz ayetlere ve zikredeceğimiz hadislere göz kapamakta ve Kuran’da güneş gibi gözüken şefaati inkâr etmektedirler. Buna gerçekten hayret ediyoruz!

10. AYET
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Ey Muhammed! Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahının bağışlanmasını dile.” (Muhammed 19)

Bu ayet-i kerimeyi göstererek şefaati inkâr edenlere soruyoruz: Ayet-i celilede Peygamber Efendimize (sav), mümin erkekler ve mümin kadınların günahlarının affı için istiğfar etmesi emredilmiştir. Eğer Peygamberimizin (sav) müminler için af dilemesinin bir faydası olmayacaksa bu ayetin manası nedir? Ve eğer Efendimizin af dilemesinin bir faydası yoksa, niçin Allah-u Teâlâ Peygamberimize bu emri vermiştir. Eğer şefaat kabul edilmezse -hâşâ- bu emrin manasız ve faydasız bir emir olduğu kabul edilmek zorunda kalınmaz mı? Şefaati inkâr edenler, neyi kabul etmek zorunda kaldıklarına baksınlar ve bundan utansınlar!

Şefaatin hak ve hakikat olduğu meselesi güneş gibi zahir olduğundan dolayı on ayet ile iktifa ediyor ve daha başka ayetleri zikretmeye gerek görmüyoruz. Aslında zikredilen ayetlerden bir tanesi bile şefaatin hak olduğuna dair yeterli bir delildir. Lakin bizler, inatta ısrar edenler olabileceğini düşündüğümüzden sözü bu kadar uzattık.

Şefaatin hak olduğuna dair bir kısım hadis-i şerifler ise şöyledir:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مألِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِى

Enes İbn-i Malik (r.a) rivayet etti. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Benim şefaatim, ümmetimin büyük günah sahiplerinedir. (Tirmizi, Kıyame:11, İbn-i Mace, Zühd:26, Ahmed İ. Hanbel: 3/113)

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِهَا

Zeyd İbn-i Erkam (r.a) rivayet etti. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Benim kıyamet günündeki şefaatim haktır. Ona inanmayan ise, onun (şefaatimin) ehlinden olmayacaktır. (El-Mutteki, Kenzü-l Umman: 14/399)


عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

Osman İbn-i Affan (r.a) rivayet etti. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Kıyamet gününde şu üç zümre: Peygamberler sonra âlimler ve daha sonra da şehitler şefaat edeceklerdir. ( İbn-i Mace, Zühd:37, 2/1443)


Ebu Hureyre(r.a) rivayet etti. Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her peygamberin müstecab (Allah`ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım (kullanmayı ahirete bıraktım). Ona inşaallah, ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır." (Buhari, Da'avat 1, Tevhid 31; Müslim, İman 334, (198); Muvatta, Kur'an 26, (1, 212); Tirmizi, Daavat)

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) diğer hadislerinde Kuran’ın, hafızların, velilerin de Allah’ın izniyle şefaat edeceklerinden haber vermektedir. Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) bu konudaki hadislerini, hadis kitaplarına havale ederek, üç hadisle iktifa ediyoruz.

Netice: Zikrettiğimiz on ayetin ve üç hadisin açık ifadeleriyle şefaat haktır ve gerçektir. Allah’ın dilediği kulları, Allah’ın izni ve rızası dairesinde şefaat edeceklerdir. Kuran’da şefaatin olmadığını bildiren bütün ayetler; kâfirler, müşrikler ve Allah’ın razı olmadığı kullar hakkındadır. Bu kullar hakkında, bütün insanlar ve cinler bir araya gelse, şefaatleri yine onlara fayda vermeyecektir. Yani şefaat, Allah’ın razı olmadığı kullar hakkında asla mümkün olmayıp, izni ve rızası dairesinde meydana gelecektir.

Bununla birlikte, kıyamet hengâmında öyle dehşetli sahneler vukua gelecektir ki, bu makamlarda peygamberler bile sadece kendilerini düşünecekler, “Allah’ım bana selamet ver, Allah’ım bana selamet ver” diyerek kaçışacaklardır. İşte şefaatin olmadığını beyan eden ayetlerin bir kısmı da bu dehşetli halleri kastetmektedir.

Benzerleri Üyenin Videoları Yorumlar Yorum Yap
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler
2106 kez izlendi
Neden islam - Mükemmel cevap
Neden islam - Mükemmel cevap
5578 kez izlendi
Yüce Dosta - Seyfullah Kartal
Yüce Dosta - Seyfullah Kartal
5973 kez izlendi
Namaz hakkında ayeti kerimeler
Namaz hakkında ayeti kerimeler
6433 kez izlendi
peygamberimizin as. günlük sünnetleri
peygamberimizin as. günlük sünnetleri
7721 kez izlendi
şefaati inkar edenlerin sözde iddeaları
şefaati inkar edenlerin sözde iddeaları
6625 kez izlendi
şefaatin hak olduğuna dair deliller
şefaatin hak olduğuna dair deliller
5781 kez izlendi
Maneviyat Sultanı Hacı ÖMER HÜDAİ BABA KÖĞENGİ(ks)
Maneviyat Sultanı Hacı ÖMER HÜDAİ BABA KÖĞENGİ(ks)
7255 kez izlendi
Er Rahman
Er Rahman
7397 kez izlendi
Hudus Delili
Hudus Delili
7918 kez izlendi
teröristin cenaze namazı kılınır mı
teröristin cenaze namazı kılınır mı
5754 kez izlendi
amerikalı genç gözyaşlarıyla anlatıyor
amerikalı genç gözyaşlarıyla anlatıyor
6521 kez izlendi
sabah namazına kalkamadınız mı
sabah namazına kalkamadınız mı
6147 kez izlendi
600 sayfalık bir kitabı harf harf ezberlemek
600 sayfalık bir kitabı harf harf ezberlemek
7980 kez izlendi
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat
6350 kez izlendi
avrupa islami ilimler fakültesi- belçika-gent
avrupa islami ilimler fakültesi- belçika-gent
6372 kez izlendi
4,5 milyar yıl 3 dakikaya sığdırıldı NASA
4,5 milyar yıl 3 dakikaya sığdırıldı NASA
5417 kez izlendi
Tesadüf saçmalığı
Tesadüf saçmalığı
5715 kez izlendi
Güneş patlaması nelere yol açıyor
Güneş patlaması nelere yol açıyor
5200 kez izlendi
Uzay aracının patlama anı-26 yıl sonra
Uzay aracının patlama anı-26 yıl sonra
5016 kez izlendi
almanlar 20 yılda yapamazsınız dedi 4 yılda yaptık
almanlar 20 yılda yapamazsınız dedi 4 yılda yaptık
7379 kez izlendi
Evrimi savunuyorum safsatası
Evrimi savunuyorum safsatası
6000 kez izlendi
derdini duyunca şükrettim derdime
derdini duyunca şükrettim derdime
6334 kez izlendi
Hacerul Esved Put Degildir.
Hacerul Esved Put Degildir.
6047 kez izlendi
Islama Sokulmus Fitne: Vehhabilik.
Islama Sokulmus Fitne: Vehhabilik.
7697 kez izlendi
AMERIKADA HIZLA YAYILAN ISLAM DINI
AMERIKADA HIZLA YAYILAN ISLAM DINI
6763 kez izlendi
Masa tenisi oynayabilen robotlar
Masa tenisi oynayabilen robotlar
4370 kez izlendi
Savcı, Cem Garipoğlu’nun 24 yıl hapsini istedi
Savcı, Cem Garipoğlu’nun 24 yıl hapsini istedi
4889 kez izlendi
İmanlı birisini, imansız ölme ihtimali var mıdır?
İmanlı birisini, imansız ölme ihtimali var mıdır?
4926 kez izlendi
Allah(cc) Her an bizimle beraberdir
Allah(cc) Her an bizimle beraberdir
6246 kez izlendi
İslam eserleri Vatikan Sarayı'nda
İslam eserleri Vatikan Sarayı'nda
6312 kez izlendi
Bilim insanları ‘benzeri görülmemiş’ ozon deliği tespit etti
Bilim insanları ‘benzeri görülmemiş’ ozon deliği tespit etti
4348 kez izlendi
Fifa 12 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Fifa 12 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
6924 kez izlendi
Kuran okumayı bilmeyenler izlesin
Kuran okumayı bilmeyenler izlesin
5933 kez izlendi
Ateist kızın aldığı cevap
Ateist kızın aldığı cevap
6362 kez izlendi
Suçumuz anlımızda saklıdır
Suçumuz anlımızda saklıdır
5416 kez izlendi
İşte savaş meydanlarının yeni oyuncakları
İşte savaş meydanlarının yeni oyuncakları
3811 kez izlendi
Guantanamo
Guantanamo
5011 kez izlendi
Kabenin İçini Görmek İster misiniz?
Kabenin İçini Görmek İster misiniz?
6193 kez izlendi
Iraklı Nurun mektubu
Iraklı Nurun mektubu
5724 kez izlendi
Bilgiler - Paylaşım
Ekleyen : Admin
Tarih : 20-03-2012
İzlenme : 6350
Keyword : sefaat - ayet - hadis - akaid - islam - ilim - fikih -
Kategoriler
Eğitim - Akâid
Ortak Derdimiz
Ortak Derdimiz
2169 kez izlendi
Gönderen : Admin
şefaati inkar edenlerin sözde iddeaları
şefaati inkar edenlerin sözde iddeaları
6625 kez izlendi
Gönderen : Admin
şefaatin hak olduğuna dair deliller
şefaatin hak olduğuna dair deliller
5781 kez izlendi
Gönderen : Admin
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat
6350 kez izlendi
Gönderen : Admin
Kalplerin mühürlenmesi ve kader
Kalplerin mühürlenmesi ve kader
5446 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hacerul Esved Put Degildir.
Hacerul Esved Put Degildir.
6047 kez izlendi
Gönderen : Admin
İmanlı birisini, imansız ölme ihtimali var mıdır?
İmanlı birisini, imansız ölme ihtimali var mıdır?
4926 kez izlendi
Gönderen : Admin
Kader, Kaza ve Cüzî İrade
Kader, Kaza ve Cüzî İrade
5134 kez izlendi
Gönderen : Seyfogullari
Peygamberlere ve Kitaplara İman, 2. Bölüm
Peygamberlere ve Kitaplara İman, 2. Bölüm
3813 kez izlendi
Gönderen : VeyselOZGAN
Peygamberlere ve Kitaplara İman, 1.Bölüm
Peygamberlere ve Kitaplara İman, 1.Bölüm
3977 kez izlendi
Gönderen : VeyselOZGAN
 
Ana Sayfa
Üye Ol
Video Gönder
Sık Kullanılanlara Ekle
Ana Sayfam Yap
Hakkımızda
İletişim
Uyarı: 7 Kubbe'de telif hakkı bulunan yada Türk Ceza Kanunu tarafınca yasak kabul edilen her türlü fikir, resim, film, müzik, video ve eserin paylaşımı yasaktır. Bu tür paylaşımların yapılması dahilinde her türlü hukuk ve cezai sorumluluk paylaşımı yapan üyemize aittir. Böyle bir durumda 7 Kubbe hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. Ancak 7 Kubbe böyle bir şikayet, ihbar, uyarı aldığında yada bu tür paylaşımları farkettiğinde bu paylaşımları kaldırmak- la, üye bilgilerini saklamakla ve gerektiğinde yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Sitemize üye olan tüm kullanıcılarımız bu kuraları kabul etmiş demektir.
Toplam Video : 20515
Toplam Üye : 2506
Toplam Yorum : 17196