EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Kulanıcı Adı
Şifre
İskilipli Atıf Hoca
Yorum ekle Favorime ekle TavsiyeEt
İskilipli atıf hoca İstiklal mahkemesi kayıtları

İskilipli Atıf Hoca’yı idam götüren gerekçenin bazı çevrelerin iddia ettikleri gibi milli mücadeleye karşı tutumu olmadığı, şapka inkılabından kaynaklandığı belirtildi. Dünya Bülteni internet sitesi yazarlarından Selim Yenikaya imzalı araştırma haberde, İskilipli Atıf Hoca’yı idama götüren Ankara İstiklal Mahkemesi’nin celse notları yayınlandı. İşte Selim Yenikaya’nın haberinin detayı: “Bir süredir bazı çevreler İskilipli Atıf Hoca’nın şapka inkılabı yüzünden idam edilmediği, milli mücadeleye karşı tutumu nedeniyle idam edildiği iddia ediliyordu. Fakat Ankara İstiklal Mahkemesi’nin zabıtlarına göre Atıf Hoca’nın şapka inkılabına aykırı olarak inkılap çıkmadan yazmış olduğu bir risaleden dolayı asıldığını teyit etmektedir. İşte İskilipli Atıf Hoca’nın idama götüren celse notları…

I.Celse (3 ŞUBAT 1926 ÇARŞAMBA)”Mahkeme heyeti; Reis: Kel Ali Çetinkaya (Afyon Mebusu), Savcı: Necip Ali Küçüka (Denizli Mebusu), Azalar: Kılıç Ali ve Reşid Gâlib (Antep ve Aydın Mebusları)….Hoca Atıf Efendi’nin TC’nin yenilik ve ilerlemeye doğru attığı adımlara mani olmak ve halkı isyan ve irticaa teşvik etmek kastıyla İstanbul’da 1924 sonlarında “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı eseri yayınladığı ve muhtelif vasıtalarla memleketin muhtelif yerlerine dağıttığı sıralarda İstanbul Polis Müdüriyeti tarafından Birinci şube raporuyla Dâhiliye Vekâletine ihbar edildiği (1925), adı geçen vekâletin 4717 numaralı emirleri ile mezkur risalenin toplatılmasının ve dağıtılmasının yasaklanmasının İstanbul’a bildirildiği ve kitapların bir kısmına el konulduğu halde, emrin uygulanışı tarihinden bir müddet sonra adı geçen eserin isyanın çıktığı mıntıkalarda yapılan aramalarda elde edilmesi ve muhakemeleri yapılan maznunlara yöneltilen suallerden eserin isyandan bir iki ay evvel bahsedilen muhitlere gelerek elden ele gezdirilmek suretiyle gizliden gizliye okunduğu ve Şapka İksâsı Hakkındaki Kanun’un kabul edilmesi üzerine muhtelif mahallerde şapka şapka aleyhinde propagandada bulunan kişilerin tevkifi esnasında yapılan aramalarda bahsedilen esere tesadüf edildiği ve yapılan tahkikatta adı geçen eserin masum halkın fikirlerini iğfal ve irticaa teşvik maksadıyla Anadolu’nun içerlerine ve bilhassa doğu vilayetlerine ücretsiz olarak gönderildiği ve eserin basımı ve dağıtımı hükümetçe men edildiği halde basımı ve dağıtımı için gayretler gösterildiği çeşitli bölgelerdeki isyanın çıkışında amil ve en mühim tahrik vasıtası olduğu ve Atıf Efendi; geçmiş hayatı itibarı ile de 31 Mart irtica hadisesinde ve Mahmud Şevket Paşa merhumun katledilmesinde de alakadar bulunduğundan çeşitli suçlar ile cezaya çarptırıldığı Sinob’a sürüldüğü ve bundan başka milli mücadelenin en buhranlı zamanında Anadolu içlerine doğru uzanmış işgal ordusuna mukavemet edilmemesi hususunda başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti adına düzenlediği beyannameleri sonradan aldığı çeşitli inkar tertiplerine rağmen yunan tayyareleri ile istiklali ve hayat hakkı için mücadele eden Anadolu köylerine attırdığı ve yeniliğe ve cumhuriyete daimi bir düşman vaziyeti almış olan adı geçen kişinin son isyan hadisesi ile maddeten ve manen alakadar bulunduğu bir çok delil ile anlaşıldığını ve ortaya çıktığı… Bu hususla ilgili muhtelif raporlarından anlaşılmala, harekerinin karşılığı olan Kanun-ı Ceza-yi Umumi’nin 45. Maddesinin “her biri cürmün husûlü maksadıyla ef’alimiz buradan beri ya birkaçını icra eylerse zikredilen şahıslara hemfiil denilir ve cümlesi fail-i müstakil gibi mücâzât olunur.” Diyen muharrer fırkası dolayısıyla adı geçen kanunun 55. Maddesinin TC’nin teşkilat-ı esasiye kanununu tamamen veya kısmen tağyir… veya ifa-yı vazifeden men’ine cebren teşebbüs edenler idam olunur” diyen muharrer fırkası mûcebince İskilipli Hoca Atıf… efendinin salben idamlarına… oy birliği ile karar verildi. (Ankara İstiklal Mahkemesi)

İskilipli Atıf Hoca’nın Muhakemesinin Son Bölümlerinden Bir Kısım”

Soru: …bir defa böyle kitap satışı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Kitap gönderdiğiniz adamların hepsi kitap satacak adamlar değildir.

Cevap: gönderdiğim adamların hepsi memleketlerinde itibar sahibi olan adamlardır beyefendi.

S: onlar kitap satmazlar.

C: bendeniz kitapçıya sattıramazdım. İstanbul’da yeni her kimin kitabı çıkarsa çıksın en fazla yüz, yada iki yüz satılır, diğerleri kitapçılarda kalır…

S: bu kabul edilebilir bir ifade değildir.

C: hakikat böyledir.

S: kitabın basıldığı ve dağıtıldığı, sevk edildiği günler, memleketin tarihi için en acılı günlerdir. Fesat kaynadığı, isyan çıkacağı günlerdir. Bütün bu hakaretin bir gizli gayeye delalet eder.

C: eğer Kürdistan’a göndermiş olsa idim dediğiniz doğru idi. Fakat ben Anadolu’nun göbeğine gönderdim. Karahisar’a gönderdim.

S: imkân bulsa idin oraya da gönderirdin.

C: gizli bir maksadım olsa idi oralara da göndermenin çarelerini bulurdum.S: buradaki isimler hep görünümü kurtarmak için yazdığın isimlerdir……

S: …sen en karanlık günlerde Teali İslamcılık yap, Mustafa Sabri’nin yanında ol sonra karşımızda şöyle böyle söyle. Sözleriniz hiçbir gerçeğe uygun değildir.

C: bu husus için size belge gösteririm.

S: ne belge?

C: Mustafa Sabri ile bu beyanname meselesini görüşse idim, tekzip etmezdim.S: bilakis, bu sizin kastınızın devamı için yapılmış bir tertib olur.

C: niçin öyle olsun, ben de onlarla beraber olur beyannameyi tasdik için ısrar ederdim ve imza ederdim. Hâlbuki açıkça muhalefet etmişimdir…

S: belge göster.

C: Belgeyi arz ediyorum: Vakit Gazetesi 1034′üncü nüshasında tekzibnamem durur. Şimdi durup dururken bendenize vesika sormak bilmem nasıl olur!

S: sen bu tekzibnameyi ancak gizli bir maksat için yaparsın.

C: ne maksadı beyefendi?

S: çünkü gördünüz ki bunlar yunan tayyareleri ile atıldı ve aksi tesir yaptı. Anadolu halkı Milli Mücadeleye daha fazla destek vermiştir. Sizde bu kötü durumdan kurtulmak için bunu yaptınız.

C: eğer öyle olsa idi onlarla beraber olurdum, cemiyete devam ederdim. Hâlbuki devam etmedim. Bu da bir delildir. Eğer devam etse idim bu düşünceniz akla gelebilirdi.

S: sus bizi çileden çıkarma! Hürriyet ve itilaf’tan ve Mustafa Sabri’den destek alarak bu cemiyeti kurduğun buradan belli oluyor. Sen hâlâ onlardan ayrıyım diyorsun. Biz budala olmalıyız ki, bu sözlere inanalım. Bol bol atıyorsun.Çıkarın!”

Kaynak: ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ ZABITLARI 1926.

Hazırlayan: Ahmed NEDİM, 1993, İstanbul.http://www.iskilipliatifhoca.com/ sitesinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Benzerleri Üyenin Videoları Yorumlar Yorum Yap
Kazların uzun yolculuğu - Kanada
Kazların uzun yolculuğu - Kanada
4594 kez izlendi
Maneviyat Sultanı Hacı ÖMER HÜDAİ BABA KÖĞENGİ(ks)
Maneviyat Sultanı Hacı ÖMER HÜDAİ BABA KÖĞENGİ(ks)
7106 kez izlendi
N´oldu bu gönlüm- Hacı Bayram Veli
N´oldu bu gönlüm- Hacı Bayram Veli
9153 kez izlendi
Türk subayına tokat gerginliği
Türk subayına tokat gerginliği
5562 kez izlendi
Hz.Süleymanın(as) Azrail ile olan hikayesi
Hz.Süleymanın(as) Azrail ile olan hikayesi
6799 kez izlendi
HALİD BİN VELİD SEYFULLAH (ALLAHIN KILICI)
HALİD BİN VELİD SEYFULLAH (ALLAHIN KILICI)
6023 kez izlendi
Hocalıda neler (katliam) oldu?
Hocalıda neler (katliam) oldu?
4716 kez izlendi
Recm Cezası - Cübbeli Ahmed Hoca
Recm Cezası - Cübbeli Ahmed Hoca
7397 kez izlendi
BORSADA HİSSE ALMAK CAİZMİDİR?
BORSADA HİSSE ALMAK CAİZMİDİR?
5530 kez izlendi
TİMURTAŞ-YAHUDİLERİN İNANCI
TİMURTAŞ-YAHUDİLERİN İNANCI
5353 kez izlendi
PROF.DR.MAHMUT ESAD COŞAN
PROF.DR.MAHMUT ESAD COŞAN
7414 kez izlendi
Ertuğrul Günay o anları anlattı!
Ertuğrul Günay o anları anlattı!
3934 kez izlendi
(ZİKİR)-KÜRŞAT ERENBİLGE HOCA
(ZİKİR)-KÜRŞAT ERENBİLGE HOCA
5661 kez izlendi
Arayış Abdullah'ı Tercüman Hz.
Arayış Abdullah'ı Tercüman Hz.
5619 kez izlendi
Esirler Kervani - Imam Hüseyin (Film)
Esirler Kervani - Imam Hüseyin (Film)
7192 kez izlendi
Hz. Ali'nin Yeni Filmi
Hz. Ali'nin Yeni Filmi
6366 kez izlendi
Iskilipli Atif Hoca Belgesel Filmi
Iskilipli Atif Hoca Belgesel Filmi
5015 kez izlendi
Dini Film - Yürek Dede
Dini Film - Yürek Dede
6849 kez izlendi
Mehmet Akif Ersoy belgeseli
Mehmet Akif Ersoy belgeseli
4062 kez izlendi
Esad Çoşan Hoca Efendi belgesel
Esad Çoşan Hoca Efendi belgesel
3367 kez izlendi
Barbaros Hayreddin Paşa - ful
Barbaros Hayreddin Paşa - ful
3504 kez izlendi
Son Peygamber Hz Muhammed(SAV) - Çizgi Film FUL
Son Peygamber Hz Muhammed(SAV) - Çizgi Film FUL
4779 kez izlendi
Şeyh Şamil - Çizgi Film
Şeyh Şamil - Çizgi Film
6431 kez izlendi
Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi Hakka Yürüdü
Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi Hakka Yürüdü
5412 kez izlendi
Mahmut Esad Coşan Hocaefendi - Kendi vefatını anlatıyor
Mahmut Esad Coşan Hocaefendi - Kendi vefatını anlatıyor
8788 kez izlendi
Ya Latif - ilahi
Ya Latif - ilahi
5755 kez izlendi
Minyeli Abdullah Duası
Minyeli Abdullah Duası
5923 kez izlendi
Ömer Atıf dan guzel bir naat
Ömer Atıf dan guzel bir naat
4918 kez izlendi
Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca
2856 kez izlendi
Nasreddin Hoca Sarkisi. Super
Nasreddin Hoca Sarkisi. Super
3191 kez izlendi
Nasrettin Hoca : Dünyanın Ortası Burası - Akşehir Konya
Nasrettin Hoca : Dünyanın Ortası Burası - Akşehir Konya
3765 kez izlendi
Nasreddin - hoca esek yok
Nasreddin - hoca esek yok
3335 kez izlendi
Nasreddin hoca: Iki tane hakli hic olurmu hocam??
Nasreddin hoca: Iki tane hakli hic olurmu hocam??
2810 kez izlendi
Bosna - omer atif kurban
Bosna - omer atif kurban
3218 kez izlendi
gokkusagi bahcesi
gokkusagi bahcesi
2833 kez izlendi
Timurtaş Hoca - Kadın ve Tarikat
Timurtaş Hoca - Kadın ve Tarikat
6592 kez izlendi
Yürek Dede
Yürek Dede
6060 kez izlendi
İskilipli Atıf Hoca
İskilipli Atıf Hoca
6941 kez izlendi
Ömer Muhtar
Ömer Muhtar
4539 kez izlendi
Mal ve Para Sevgisi
Mal ve Para Sevgisi
4273 kez izlendi
Bilgiler - Paylaşım
Ekleyen : Admin
Tarih : 24-01-2011
İzlenme : 6941
Keyword : iskilipli - atif - hoca - evliya - veli - film - sinema -
Kategoriler
İz Bırakanlar - Âbide Şahsiyetler
Sayfa : 1 / 25
1  2   3   4   5   6   7   8 
SIR-Cüneydi Bağdadi Hz.
SIR-Cüneydi Bağdadi Hz.
10266 kez izlendi
Gönderen : Admin
SIR - Bayezid-i Bistami
SIR - Bayezid-i Bistami
7711 kez izlendi
Gönderen : Admin
SIR - Hz. Mevlana Celaleddin Rumi - TRT Belgesel
SIR - Hz. Mevlana Celaleddin Rumi - TRT Belgesel
7994 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hz Rabiatul Adeviyye
Hz Rabiatul Adeviyye
8914 kez izlendi
Gönderen : Admin
HALİD BİN VELİD SEYFULLAH (ALLAHIN KILICI)
HALİD BİN VELİD SEYFULLAH (ALLAHIN KILICI)
6023 kez izlendi
Gönderen : Admin
NECİP FAZIL KISAKÜREK İLERİ GERİ MESELESİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK İLERİ GERİ MESELESİ
5274 kez izlendi
Gönderen : Admin
Şehid Seyyid Kutupun kısa videosu
Şehid Seyyid Kutupun kısa videosu
4641 kez izlendi
Gönderen : Admin
Hz.Yusuf (a.s) Allaha münacatı
Hz.Yusuf (a.s) Allaha münacatı
5797 kez izlendi
Gönderen : Admin
Malcolm X_in Şehadet anı ve cenazesi
Malcolm X_in Şehadet anı ve cenazesi
4477 kez izlendi
Gönderen : Admin
Abdulhamid Hanın Toprak İsteyen Yahudilere Müthiş Cevabı
Abdulhamid Hanın Toprak İsteyen Yahudilere Müthiş Cevabı
4604 kez izlendi
Gönderen : albayrak26
şeyh said-eme rabın mina şeyh seid
şeyh said-eme rabın mina şeyh seid
4532 kez izlendi
Gönderen : Admin
Tahir Büyük körükçü Hoca vasiyeti
Tahir Büyük körükçü Hoca vasiyeti
7263 kez izlendi
Gönderen : Admin
Zenginden alıp fakire veren: Ebuzer
Zenginden alıp fakire veren: Ebuzer
4554 kez izlendi
Gönderen : Admin
Asrın karanlığına ışık olan yürekler
Asrın karanlığına ışık olan yürekler
6217 kez izlendi
Gönderen : tanyurd
 
Ana Sayfa
Üye Ol
Video Gönder
Sık Kullanılanlara Ekle
Ana Sayfam Yap
Hakkımızda
İletişim
Uyarı: 7 Kubbe'de telif hakkı bulunan yada Türk Ceza Kanunu tarafınca yasak kabul edilen her türlü fikir, resim, film, müzik, video ve eserin paylaşımı yasaktır. Bu tür paylaşımların yapılması dahilinde her türlü hukuk ve cezai sorumluluk paylaşımı yapan üyemize aittir. Böyle bir durumda 7 Kubbe hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. Ancak 7 Kubbe böyle bir şikayet, ihbar, uyarı aldığında yada bu tür paylaşımları farkettiğinde bu paylaşımları kaldırmak- la, üye bilgilerini saklamakla ve gerektiğinde yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Sitemize üye olan tüm kullanıcılarımız bu kuraları kabul etmiş demektir.
Toplam Video : 20541
Toplam Üye : 2497
Toplam Yorum : 16833